جون 23, 2021

شمتن خلګ بايد په سرسايه کې دلوړشي قيمت ورکړي

شمتن خلګ بايد په سرسايه کې دلوړشي قيمت ورکړي

شمتن خلګ بايد په سرسايه کې دلوړشي قيمت ورکړي

مسئله : شتمن  خلك  بايد په سرسايه  كښي  دمذكوره  اجناسو څخه دهغه جنس  قيمت  وركړي  چې ارزښت  اوقيمت  يې  تر نورو زيات  وي  . ځكه  په حديث شريف كښي راغلي  : کله چې لوى خداي  ددنيا شته دركړي  نو په مالي  عباداتو كښي  توسع  كوئ  .

 في حاشية  علم الفقه ۴\۵۳  المناسب  ان يعطي  الاغنياء  في صدقة  الفطر مما يكون  في القيمة  عاليا  كالتمر الرطب  والمنقى  لان في الحديث  اذا وسع الله  فوسعوا  الخ

متاسفانه چي اوس وقت ډیری شتمن اودنیاداره خلګ ددي په ځآی چي ددغه اجناسوڅخه دارزښتمن جنس قیمت ورکړي   بلکه په بازاروکي دبیکاره غنمویاوړو دترټولو ټیټ قیمت په مال پسي ګرزي څوسرسایه له دغه کمزوره اوټیټ قیمت څخه اداکړي . په یوه یادوه روپي باندي دالله ددغه عظیمونعمتونوقدر نه کوي  

Related posts