جون 23, 2021

درسول الله (صلی الله علیه وسلم )یو ه ترټولو ستره هیله !

درسول الله (صلی الله علیه وسلم )یو ه ترټولو ستره هیله !

عن ابي هریرة (رضی الله تعالی عنه) قال قال رسول الله (صلی الله علیه وسلم) ….. والذی نفسی بیدہ لو ددت ان اقتل فی سبیل الله  ثم احیی اقتل ثم احیی ثم اقتل ۔ ( بخاری و مسلم)

ژباړه :په هغه ذات مي دي قسم وي چې زما روح يې په واک کې ده  چې زما دزړه ارمان اوتمنی داده :چې په جهادکې شهید شم اوبیاراژوندی شم اوبیا شهیدشم اوبیاراژوندی شم اوبیاشهید شم .

تشریح : په دې حدیث کې رسول الله (صلی الله علیه وسلم)  دشهادت اوجهاد ترټولو زیاته تمنی کړي ،علماء وایې چې که درسول الله (صلی الله علیه وسلم )داحادیثو ذخیره وکتل شي نوکله به هم درسول الله (صلی الله علیه وسلم) یوه تمنی په داسي تاکیدونه موندله شي لکه په همدې حدیث کې چې دجهاد اوشهادت تمنی کړي .

علماء لیکې :چې مراد له احی څخه دجهاد ژوند دی اوله اقتل څخه همدا په جهاد کې دشهادت مرګ دی .

Related posts