جون 23, 2021

ایا دنيبولیز [Nebuliz ] په استعمال سره روژه ماتيږي؟

ایا دنيبولیز [Nebuliz ] په استعمال سره روژه ماتيږي؟

پوښتنه : ایا د نیبولیز  [Nebuliz  ]په استعمال سره روژه ماتېږي اوکنه ؟ نیبولیز [Nebuliz  ]یوداډول آله ده چې په استعمال سره يې دوا دهوا اوګرد په څیر ستوني اوخولي له لاري سږو ته رسیږي .

جواب : په دې مسئله کې دعلماوو اختلاف شته ،مګر راجح خبره داده چې په دې سره روژه ماتیږي .البته قضاء لازمیږي اوکفاره ورباندي نشته .

لمافي کتبنا الفقهیة : لوادخل حلقه الدخان افطر ای دخان .. ومثله في ردالمحتار ۲\۹۷وکذاجمیع کتبنا الفقهیة .

Related posts