جون 23, 2021

د Gtube په معائنه سره روژه ماتېږي ؟؟

د Gtube په معائنه سره روژه ماتېږي ؟؟

پوښتنه : د Gtube په معائنه سره روژه ماتېږي اوکنه Gtube  یوداسې برقي تار دی چې په وسیله يې دانسان دنني معائنه کېږي ، داتار دپوزې له لاري معدې ته ځې .

الجواب : که چېرې په دې تارباندي کومه دوا وي یادغه تار همالته پاته کېږي نوبیا خوروژه ماتېږي  ،اوکه داسي نه وي نوبیا روژه نه ماتيږي .

وفي  فتاوی تاتارخانیه  ۲\۳۶۷ وعلی هذاعنبا مربوطابالخيط ثم اخرجها [لم يفطر] الخ

وقال العلامه کاساني رحمه الله تعالی  :

وهذايدل علی ان استقرارالداخل فی الجوف شرط لفسادالصوم ،  البدائع والصنائع ۲/۹۳

Related posts