جون 23, 2021

دحضرت زیدرضی الله ځانکړتیاوې ،اوعجيبه واقعه

دحضرت زیدرضی الله ځانکړتیاوې ،اوعجيبه واقعه

دحضرت زیدرضی الله ځانکړتیاوې ،اوعجيبه واقعه

دصحابه کراموله جملې نه حضرت زیدرضی الله عنه دځیني امتیازي ځانکړتیاووخاونددی

زیدرضی الله عنه هغه صحابي ده چې نوم ېې په قرآن کي په صراحت سره یادشوی الله ﷻفرمایې: فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا        ( الاحزاب:)

داهغه خصوصیت ده چې دصحابه کراموله جملې نه یوازي زیدرضی الله عنه ته الله تعالی ورکړی ده ،همدارازدهغه یوامتیازي سعادت داهم ده چې رسول الله ﷺهغه په زوي توب سره اختیارکړی ووچې واقعه يې په دي ډول ده .

د زیدرضی الله عنه پلارحارثه دبنوکعب ،اوموريې ” سعدی “ دبنومعن دقبيلې وه زیدرضی الله عنه ماشوم ووچې موريې هغه له ځان سره دپلارکورته بوتلودجاهلیت زمانه وه ،اودعرب قبيلوترمنځ جنګونه جاري وود زیدرضی الله عنه دنيکه پرکوردوښمن حمله وکړه زیدرضی الله عنه يې له ځان سره په بندیوووړ،اودهغې زمانې دترځ العمل مطابق يې هغه دځان غلام جوړکړ،هغه رضی الله عنه له مور،پلارنه لري دغلامۍزندګۍ تیره وله ، یوځل په عکاظ کي ميله جوړه شوه د زیدرضی الله عنه مولاهغه له ځان سره دي ميلې ته دخرڅولولپاره راووست اتفاقادلته دأم المؤمنین حضرت خديجة الکبری زیدرضی الله عنه هغه زیدرضی الله عنه هغه عنهاوراره حضرت حکيم بن حزام رضی الله عنه چې درسول الله ﷺرضاعي ورورهم وو تشریف درلودهغه دڅلورسوه دراهموپه بدل کي داغلام دخپلې عمه خديجة الکبری رضی الله تعالی عنهالپاره واخست ،اوکله چې دحضرت خديجة  نکاح له رسول الله ﷺسره وشوه هغې زیدرضی الله عنه دغلام په ډول رسول الله ﷺته هبه کړدلته نوزیدرضی الله عنه براي راست درسول الله ﷺپه غلامۍکي راغلو.

له بلې خواد زیدرضی الله عنه پلارحارثه دخپل زوي په تلاش کي سرګردانه ووهغه ته د زیدرضی الله عنه هيڅ حال ،احوال معلوم نه وو،هغه به دخپل زوي په يادکي داشعروایو:

بکيت علی زیدولم ادرمافعــــل :

أحيّ فیرجی أم أتی دونه الأجل :

ژباړه :زه پرزيدژاړم ،اونه پوهيږم چې هغه به څنګه وي ،ایاژوندی به وي چې دملاقات امیديې وساتم ،اوکه أجل به ورته راغلی وي .

کله چې دحج موسم راورسيددبنوکلب څه خلګ دحج لپاره مکې مکرمې ته راغلل دلته هغوئ زیدرضی الله عنه وليدو،اوويې پيژاندو زیدرضی الله عنه هم هغوئ وپيژندل ،اوورته کړه يې :چې زماقريبانوته زماداشعرورسوئ!

أحن الی قومی واِن کنت نائیا:

بانی قطین البیت عندالمشاعر:

ژباړه:زه اوس هم خپل قوم یادوم اګرکه زه ليري یم ،اودمقدس مقام (بیت الله ) مجاوِریم

داخلګ چې خپلوکوروته ورسيدل دحضرت زیدرضی الله عنه پلارحارثه ته ېې مکمله قصه وکړه ،اودزیدپته (ادرس) يې پلاس ورکړحارثه ،اودزیداکاکعب دده په طلب پسي مکې مکرمې ته راغلل،اوورته څرګنده شوه چې زیدرضی الله عنه له رسول الله ﷺسره غلام ده هغوئ پرپوښتنه پوښتنه درسول الله ﷺحضورته راورسيدل رسول الله ﷺدامهال په مسجدحرام کي وو،

هغوئ عرض وکړ: ته دعبدالمطلب لمسی يې هغه دخپل قوم سرداردوو!تاسودحرمِ کعبه ساتونکي یاست ،اوستاسوپه اړه مشهوره ده چې غلامان ازادوئ!اوبندیانوته خوراکونه ورکوئ !زمازوي له تاسره غلام ده زه دهغه په اړه له تاسره خبرې کولوته راغلی يم ته له ماسره احسان وکړه !څومره فدیه چې غواړي هغه درکوم ،هغه غلام زیدبن حارثه دی !رسول الله ﷺورته وفرمايل:داخوڅه ګرانه خبره نده زه اوس هغه راغواړم له هغه به دده مرضی معلومه کړو،که هغه له تاسوسره تلوزه بي له کومې فديې هغه له تاسوسره لیږم ،اوکه هغه له ماسره اوسيدل خوښوي نوزه نشم کولای چې هغه پريږدم ،اوپه بدل کي يې فدیه واخلم .

رسول الله ﷺزیدرضی الله عنه راوبللو،اوله هغه نه یې وپوښتل :داوه خلګ پيژنې ؟ زیدرضی الله عنه  وویل:هودایوزماپلار،اودابل مي اکاده !

رسول الله ﷺورته وفرمایل:تاڅه موده له ماسره تيره کړي اوس ستاخوښه له ماسره پاته کيږي،اوکه له دوئ سره ځي !؟ زیدرضی الله عنه وفرمایل:زه به ستاپه عوض کي هيچاته ترجيح ورنکړم ته هم زماپلار،اوهم مي اکايې !

پلار،اواکايې چې داخبره واوريده نوپه لوړاوازسره ېې وویل:زیده په تاڅه شوي چې غلامۍ ته پرازادي ،اویواجنبي شخص ته پرپلار،اکا،اوټولوقريبانوترجيح ورکوي !؟

زیدرضی الله عنه  ورته وویل :ماله دي تن سره داسي څه موندلي چې له هغه ورسته دده په مقابل کي هيچاته ترجيح نشم ورکولای !

رسول الله ﷺ چې دزیدبن حارثه دابیان واريدهغه ېې له لاسه ونیودحصيم لوري ته يې روان کړ،اوپه لوړاوازيې وویل :ټول خلګ دي شاهدان وي سر له نن څخه زيدزمازوي ده دی به زماميراث وړي ،اوزه دده

ددي منظرپه ليدلوسره دزیدپلار،اواکاهم ډاډه شول ،اوپه خوشاله زړه دکورپرلوري روان شول له دي نه ورسته به خلګوزیدرضی الله عنه ته دزیدبن حارثه پرځاي زیدبن محمدﷺویل :آن چې په قران کريم کي په سورة الاحزاب کي آیت نازل شوچې داحکم پکي وشو: چې متبنی زوي هم بايدخپل حقيقي پلارته منسوب شي.

جهان ديده لمولاناتقی العثمانی :۲۳۵…۲۳۸

ژباړه : مفتي محمداعظم صديقي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related posts