جون 23, 2021

 دشام  والي:ا بن جراج رضي الله تعالي عنه

 دشام  والي:ا بن جراج رضي الله تعالي عنه

ابن جراح له سترو صحابه وو  اوعشره مبشره بالجنه څخه یوده ددوهجرتوخاوند ،  دټولو غزواتو شريك،  اويو قهرمان اوسپه سالار مجاهدؤ  .

اوپه ملکې چاروکې دشام والي پاته شوی ؤ ،يوځل اميرالموْمنين دشام په دوره ورغى  اوده ته يې وويل :خپل ځاى راباندي ووينه   ابوعبيده ابن جراح  ورته ويل :زموږ كورڅه كوي  ؟

زما په كوركي داوښكو تويه ولو پرته نورڅه نشي موندلى خواميرالموْمنين اصرار وكړ ده هم ورسره خوښه كړه ،كله چي كور ته ننوتل  نو اميرالموْمنين هره خونظروکړ ، مګر دكور هيځ ساز اوسامان په نظر ونه رغى  ،اميرالموْمنين حيران شو او له ابوعبيده څخه يې وپوښتل : ستاسو دكور سامان چيري ده ؟  دلته خو يواځي يوه كاسه اويو داوبومشك په نظر راځي  :

اویوه نمده هم ترسترګو كيږي  ،ليږ وروسته يې ابوعبيده ته وويل : ته خودشام اميريې دخوراك لپاره څه لري ؟

ابوعبيده ولاړ شو اودكورڅخه يې دډوډئ څه كلكي ټکړي اواتامونه را وايستل ، اميرالموْمنين چي هغه وليدي نو سترګي يې له اوښكوڅخه ډكي شوي ،

ابوعبيده وويل : هو ماوړاندي درته وويل :چي په كور کې داوښكو تويه ولو پرته بل څه نه شو موندلى ،

خبر داده :چي دانسان لپاره همدومره اثاثه كافي ده چي ترقبره يې ورسولى شي [ همدا اثاثه چي تا وليده زما لپاره ترقبره كفايت كوي ] اميرالموْمنين ورته وفرمايل :ابوعبيده  دنيا موږ ټول بدل كړو خو ته لاهماغسي يې  . الله اكبر .

ابوعبيده هغه سترانسان سپه سالار وو چي دروم قيصر دده له هيبته په لرزه وو اودروم ډيري سيمي اوكلكي قلاګاني يې فتحه كړي وي ، هو هغه ددنيا حقيقت ښه پيزندل .جهان ديده ص\195 196 –  197 –

مفتي ابوحامد عفي عنه

Related posts