جون 23, 2021

 • زکوة به له کوم حسابه ورکوي ؟

  الاستفتاء : محترم مفتي صاحب! ما یوځای مځکه واخیسته په  ۱۵ لکه روپۍ باندي،اوس دهغې مځکې قیمت  خورا لوړ شوی ...

  الاستفتاء : محترم مفتي صاحب! ما یوځای مځکه واخیسته په  ۱۵ لکه روپۍ باندي،اوس دهغې مځکې قیمت  خورا لوړ شوی  زه به یې له کوم حسابه زکات ورکوم؟ المستفتي عبیدالرحمن الجواب:حامداومصلیاوبعد: که تاسو دامځکه ...

  Read more
 • داخستل شوي کرايې زکوة !

  استفتاء : محترم مفتي صاحب! زه یو مارکیټ لرم چې دوکانونه مي په کرایه باندي ورکړي دي،هرچاته چې مي دوکان په ...

  استفتاء : محترم مفتي صاحب! زه یو مارکیټ لرم چې دوکانونه مي په کرایه باندي ورکړي دي،هرچاته چې مي دوکان په کرایه باندي ورکړی  نو دیوه کال کرایه مي  وار ترمخه  ورڅخه اخیستي، ایااوس په ماباندي ددې وارترمخ ...

  Read more
 • دساعي بالفساد دقتل حکم .

  الا ستفتاء: محترم مفتي صاحب! يوکس دی،چې څوتنه مجاهدین يې اربکیانو اونوروظالمانوته په لاس ورکړ ي دي ، اوهغ ...

  الا ستفتاء: محترم مفتي صاحب! يوکس دی،چې څوتنه مجاهدین يې اربکیانو اونوروظالمانوته په لاس ورکړ ي دي ، اوهغو قسم قسم عذابونه ورکړي ، اودی وايې ماداکار دپيسولپاره وکړی او دهغودشهادت کوشش هم ده تر آخيره پ ...

  Read more
 • د دوشنبې اوپنجشنبې روژې!

  الاستفتاء : محترم مفتي صاحب ! دروژې مبارکه میاشت تیره شوه ،اوورپسي دشوال شپږ روژې تېرې شوي اوس موږ نورې ک ...

  الاستفتاء : محترم مفتي صاحب ! دروژې مبارکه میاشت تیره شوه ،اوورپسي دشوال شپږ روژې تېرې شوي اوس موږ نورې کومې روژې نیولای شو ؟ البته داسې روژې چې سنت یااستحباب ولري ، که په دې اړه معلومات راکړ ئ احسان ...

  Read more
 • دیوې استفتاء ځواب !

  الاستفتاء : محترم مفتي صاحب ! زموږ په وطن کې اوس شمسیاني اوبرمي دي چې زیاتروخلګو تالابونه ورته جوړکړي ؛ م ...

  الاستفتاء : محترم مفتي صاحب ! زموږ په وطن کې اوس شمسیاني اوبرمي دي چې زیاتروخلګو تالابونه ورته جوړکړي ؛ مګر له دې تالابونو سره زیاتې چونګښې پیداکېږي اوبیاچې کله ورییځ شي نودوئ له تالابونو څخه راوزي کو ...

  Read more
 • دشوال روژي داختر له دوهمې پیل کول !

  الاستفتاء : محترم مفتي صاحب ! مادکمکي اختر په دوهمه ورځ دشوال شپږ روژي پیل کړي دي اوس چاراته وویل چې داخت ...

  الاستفتاء : محترم مفتي صاحب ! مادکمکي اختر په دوهمه ورځ دشوال شپږ روژي پیل کړي دي اوس چاراته وویل چې داختر له دوهمې ورځې دغه روژي نیول کراهیت لري ،نوداخبره صحت لري اوکنه ؟ الجواب حامدا ومصلیا وبعد: دک ...

  Read more
 • په اعتکاف کې مېرمني له یوې خوني بلې ته دتراویحولپاره تلای شي ؟

  الاستفتاء : محترم مفتي صاحب ! یوه میرمن چې په اعتکاف کې په کومه خونه کې وي له هغه ځایه بلې خوني یاکوټې ته ...

  الاستفتاء : محترم مفتي صاحب ! یوه میرمن چې په اعتکاف کې په کومه خونه کې وي له هغه ځایه بلې خوني یاکوټې ته دتراویحو لپاره تلای شي اوکنه ؟ سعد الجواب : حامدا ومصلیا وبعد: په کومه خونه کې چې میرمني اعتکا ...

  Read more
 • دپراپرټي کمیشن له جانبینو څخه اخستل جائزده ؟

  الاستفتاء : محترم مفتي صاحب ! زه دپراپرټۍ کار کوم ،زه چې کله یوچاته کور ور وپلورم نوددواړو جانبینو څخه کم ...

  الاستفتاء : محترم مفتي صاحب ! زه دپراپرټۍ کار کوم ،زه چې کله یوچاته کور ور وپلورم نوددواړو جانبینو څخه کمیشن اخلم ، پوښتنه داده : چې داکمیشن اخستل ددواړو څخه جائز ده اوکنه ؟ همداډول په شورمانو کې یوعر ...

  Read more
 • آیا معتکف آنلاین درس ورکولای شي ؟؟

    الاستفتا ء : محترم مفتي صاحب !زه په اعتکاف کې یم او له وړاندي مي ځینو ملګروته دفلکیاتومتعلق  آنلای ...

    الاستفتا ء : محترم مفتي صاحب !زه په اعتکاف کې یم او له وړاندي مي ځینو ملګروته دفلکیاتومتعلق  آنلاین درس ورکاوه ،نواوس په اعتکاف کې خوبه دغه درس ورکول کوم تاوان نه لري؟ الجواب حامدا ومصلیاوبعد:ا ...

  Read more
 • دمارکيټ یا پلازې په مسجدکې اعتکاف کول !

  الاستفتاء :په هغه مسجدونو کې چې لوړ چت باندي چوړوي اولاندي دکانونه وي اعتکاف صحت  لري اوکنه  ؟ بینوا توجر ...

  الاستفتاء :په هغه مسجدونو کې چې لوړ چت باندي چوړوي اولاندي دکانونه وي اعتکاف صحت  لري اوکنه  ؟ بینوا توجروا . الجواب حامدا ومصلیا وبعد: داعتکاف له پاره شرعي مسجدضروري ده اوشرعي مسجد هغه دی چې واقف له ...

  Read more